ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 052/501-500 ili diopter@diopter.hr


Program osposobljavanja za poslove Dadilje

Verificirani program osposobljavanja za poslove dadilje realizira se kroz 400 nastavnih sati kroz teoretski i praktični dio
Uvjeti za upis u program:
Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.
Praktična nastava izvodi se u ustanovama socijalne skrbi te u dječjim vrtićima u vidu stručne posjete.
Program obuhvaća:

 • - Zaštita na radu i prva pomoć
 • - Organizacija rada
 • - Komunikacijske vještine
 • - Osnovna psihosocijalna obilježja djeteta
 • - Osnove predškolske i školske pedagogije
 • - Njega i zdravlje djeteta
 • - Aktivnosti djeteta
 • - Praktična nastava

Način izvođenja nastave: konzultativno- instruktivna nastava
Stručno uvjerenje
Uvjerenje o osposobljenosti za poslove dadilje koje se upisuje u e – knjižicu.

 

Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

Verificirani program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba realizira se kroz 500 nastavnih sati redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u  trajanju od 280 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Uvjeti za upis u program:

 • - završena osnovna škola,
 • - navršenih 18 godina,
 • - liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Program obuhaća:

 • - osnove gerontologije, anatomije i fiziologije,
 • - njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba,
 • - zaštita na radu i prva pomoć,
 • - praktična nastava.

Nakon završetka programa polaznik će moći:

 • - Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
 • - Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
 • - Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 • - Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

Način izvođenja nastave:

Konzultativno-instruktivna nastava.

Stručno uvjerenje:

Uvjerenje o osposobljenosti za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba se upisuje u e-knjižicu.