ILCES

ILCES - Intergenerational Learning Communitie

Europski zeleni dogovor (The European Green Deal) postavio je ambiciozan cilj za države članice, kako bi postale klimatski neutralne do 2050. godine. Postizanje cilja zahtijeva zajedničke napore svih sudionika, od vlade i poduzeća pa sve do ustanova za obrazovanje i članova lokalne zajednice svih dobnih skupina.

Kako bi se vodio ekološki prihvatljiv životni stil, građani bi trebali jasno razumjeti ekološki utjecaj na vlastite živote, te posjedovati relevantne vještine i kompetencije. Upravo zbog toga, centri za obrazovanje odraslih (kao i nevladine organizacije, knjižnice, muzeji itd.) mogu postati „zeleni“ zagovornici promovirajući održivost i ekološku osviještenost među mladom, odraslom i starijom populacijom.

ILCES namjerava pomoći ustanovama za obrazovanje odraslih kako bi postali napredni centri za učenje koji promiču ekološku svijest temeljenu na 6R održivosti:

 1. Rethinking - promišljanju
 2. Refusing - odbijanju
 3. Reducing - smanjivanju
 4. Reusing – ponovnom korištenju
 5. Repairing – popravljanju
 6. Recycling - recikliranju 

 

NOSITELJI PROJEKTA:

 • Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvija)
   

PARTNERI NA PROJEKTU

 • CESIE (Italija)
 • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Njemačka)
 • Redial Partnership CLG (Irska)
 • Diopter - otvoreno učilište (Hrvatska)

 

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne znači odobravanje sadržaja koji održava stavove autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u njoj. 

VAUČERI U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ISKORISTI PRILIKU I UGRABI SVOJ VAUČER!

 

ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 052/501-500 ili diopter@diopter.hr


Program osposobljavanja za poslove Dadilje

Verificirani program osposobljavanja za poslove dadilje realizira se kroz 400 nastavnih sati kroz teoretski i praktični dio
Uvjeti za upis u program:
Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.
Praktična nastava izvodi se u ustanovama socijalne skrbi te u dječjim vrtićima u vidu stručne posjete.
Program obuhvaća:

 • - Zaštita na radu i prva pomoć
 • - Organizacija rada
 • - Komunikacijske vještine
 • - Osnovna psihosocijalna obilježja djeteta
 • - Osnove predškolske i školske pedagogije
 • - Njega i zdravlje djeteta
 • - Aktivnosti djeteta
 • - Praktična nastava

Način izvođenja nastave: konzultativno- instruktivna nastava
Stručno uvjerenje
Uvjerenje o osposobljenosti za poslove dadilje koje se upisuje u e – knjižicu.

 

Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

Verificirani program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba realizira se kroz 500 nastavnih sati redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u  trajanju od 280 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Uvjeti za upis u program:

 • - završena osnovna škola,
 • - navršenih 18 godina,
 • - liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Program obuhaća:

 • - osnove gerontologije, anatomije i fiziologije,
 • - njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba,
 • - zaštita na radu i prva pomoć,
 • - praktična nastava.

Nakon završetka programa polaznik će moći:

 • - Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
 • - Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
 • - Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 • - Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

Način izvođenja nastave:

Konzultativno-instruktivna nastava.

Stručno uvjerenje:

Uvjerenje o osposobljenosti za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba se upisuje u e-knjižicu.