ILCES

ILCES - Intergenerational Learning Communitie

Europski zeleni dogovor (The European Green Deal) postavio je ambiciozan cilj za države članice, kako bi postale klimatski neutralne do 2050. godine. Postizanje cilja zahtijeva zajedničke napore svih sudionika, od vlade i poduzeća pa sve do ustanova za obrazovanje i članova lokalne zajednice svih dobnih skupina.

Kako bi se vodio ekološki prihvatljiv životni stil, građani bi trebali jasno razumjeti ekološki utjecaj na vlastite živote, te posjedovati relevantne vještine i kompetencije. Upravo zbog toga, centri za obrazovanje odraslih (kao i nevladine organizacije, knjižnice, muzeji itd.) mogu postati „zeleni“ zagovornici promovirajući održivost i ekološku osviještenost među mladom, odraslom i starijom populacijom.

ILCES namjerava pomoći ustanovama za obrazovanje odraslih kako bi postali napredni centri za učenje koji promiču ekološku svijest temeljenu na 6R održivosti:

 1. Rethinking - promišljanju
 2. Refusing - odbijanju
 3. Reducing - smanjivanju
 4. Reusing – ponovnom korištenju
 5. Repairing – popravljanju
 6. Recycling - recikliranju 

 

NOSITELJI PROJEKTA:

 • Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvija)
   

PARTNERI NA PROJEKTU

 • CESIE (Italija)
 • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Njemačka)
 • Redial Partnership CLG (Irska)
 • Diopter - otvoreno učilište (Hrvatska)

 

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne znači odobravanje sadržaja koji održava stavove autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u njoj. 

VAUČERI U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ISKORISTI PRILIKU I UGRABI SVOJ VAUČER!

ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 052/501-500 ili diopter@diopter.hr

 


Naziv programa: Kuhar/ica

Trajanje: trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta te kroz stručne predmete naučiti važnost zanimanja kuhar/ica. Upoznat će se s alatima, strojevima i opremom koja se koristi u kuharstvu, planirati postupke i tijek rada od pripreme do gotovih jela. Polaznici će naučiti koristiti kuhinjsku opremu, primijeniti različitu pisanu dokumentaciju (jelovnici, vinska karta, cjenik) te rad na siguran način.

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni
Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao dokaz o završetku školovanja. 

Za zanimanje kuhar/ica polaznik je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i obaviti sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

 

Naziv programa:  Konobar/ica

Trajanje:  trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz opće obrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem  iz strukovnih predmeta polaznici će usvojiti znanja o vrsti alata, uređaja i opreme koju koristi konobar, radu na siguran način, planiranju i tijeku rada, osobinama i dužnostima konobara, komunikaciji s gostima, kreiranju i primjeni ponude jela i pića te ugostiteljskom posluživanju. 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao dokaz o završetku školovanja.

Za zanimanje konobar/ica polaznik je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i obaviti sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

 

Naziv programa:  Pekar/ica

Trajanje: trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz opće obrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem  iz strukovnih predmeta polaznici će usvojiti znanja  za samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu. Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, dobro podnošenje noćnog rada, spremnost na suradnju i odgovornost prema radu.

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao dokaz o završetku školovanja.

Za zanimanje pekar/ica polaznik je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i obaviti sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. 

 

Naziv programa:  Slastičar/ka

Trajanje:  trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će naučiti o važnosti zanimanja slastičar, upoznati se sa prostorijama, alatom i posuđem koje će koristiti, naučiti kako racionalno upotrebljavati materijale i energiju, naučiti čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi, planirati postupke i tijek rada, upoznati se s vrstama materijala za izradu slatkih i slanih jela, obradom namirnica, načinima i postupcima pripremanja slastica, upoznati propise o radu na siguran način i znati ih primijeniti, upoznati koji su mogući izvori zagađenja i širenja zaraznih bolesti i kako ih spriječiti te naučiti voditi poslove u slastičarskim radionicama u sastavu različitih ugostiteljskih i hotelskih kuća.

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao dokaz o završetku školovanja.

Za zanimanje slastičar/ka polaznik je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravtsvenoj sposobnosti i obaviti sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

 

Naziv programa:  Zidar/ica

Trajanje: trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će:

 • - Usvojiti znanja o zaštiti na radu, sigurnom kretanju na gradilištu, očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • - Steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama
 • - Naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova te izradu predračuna za pojedine zidarske radove
 • - Usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata
 • - Usvojiti znanje o izradi i postavi armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente
 • - Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama
 • - Steći vještinu žbukanja
 • - Usvojiti znanje i steći vještinu postavljanja izolacija
 • - Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela
 • - Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno – instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Prodavač / ica

Trajanje: Trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će usvojiti znanja o važnosti trgovinskog poslovanja i psihologiji prodaje, područjima poznavanja različitih roba, ulozi prodavača pri savjetovanju kupaca, važnosti estetskog uređenja poslovnog prostora, razvit će  sposobnost za kvalitetan rad u prodavaonici i pripremiti se za daljnje napredovanje u poslu, razviti osjećaj odgovornosti za obavljeni posao i racionalno korištenje vremena te čuvanje resursa kojima se koristi pri radu, dobiti upute o važnosti osobne i radne higijene, upoznati propise o radu na siguran način i znati ih primijeniti te razviti ekološku svijest.

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno – instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžba završene srednje škole.

 

Naziv programa: Vozač/ica motornog vozila

Trajanje: Trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznik će steći znanja, vještine, navike i sposobnosti za pravilno upravljanje motornim vozilima, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje, obavljanje sigurnog prijevoza tereta i putnika.

Uvjeti za upis:

Završena osnovna škola, 15 godina starosti

Za prekvalifikaciju: završena srednja škola, vozačka dozvola B kategorije ili vozačka dozvola C kategorije, uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije  

Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne:

 • - Sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžba završene srednje škole
 • - Vozačka dozvola