Jezici

Verificirani programi učenja stranih jezika – CEF

Što je CEF? (Common European Framework of Reference for Languages) je zajednički europski referentni okvir za jezike koji jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici verificiranih programa i tečajeva moraju razviti na pojedinom stupnju kako bi određeni jezik mogli koristiti za komuniciranje.

Stupnjevi: Pripremni  A1 , Temeljni A2,  Prijelazni B1, Samostalni B2,  C1 Napredni sustav, C2 Vrsni stupanj.

OPIS JEZIČNIH KOMPETENCIJA PO STUPNJEVIMA 

A1 - Pripremni stupanj (140 nastavnih sati) - Korisnik može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima npr: o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor uz uvjet da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći.

 

Poslovna edukacija

Naši specijalizirani programi ne uče Vas samo kako uspjeti u poslu,
nego i kako uspjeti u životu!

Trening prezentacijskih vještina

Trening prezentacijskih vještina polaznike osposobljava za učinkovitiji, uvjerljiviji i profesionalniji nastup pred publikom. Ljudi često imaju dobre ideje, nude odlične usluge i proizvode. Na ovom treningu uče se predstaviti ih na lak i slušateljima razumljiv način.