Danas, 07.03.2016. godine krenula je edukacija po projektu Inova.