Obaviještavamo Vas da u suradnji sa POU Labin organiziramo Tečaj za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida koji će se održati 09., 10., 11.03. 2016. u prostorijama Gradske vijećnice u Labinu. Ranije prijave su obvezne radi ograničenog broja polaznika.