Pogledajte nekoliko fotografija sa programa osposobljavanja za proizvođača/icu rakije i drugih aromatiziranih pića.
Klikom na fotografiju, ista se prikazuje uvećana