Pogledajte nekoliko fotografija sa press konferencije održane u Šišanu u sklopu sajma Sv. Feliksa i Fortunata.

Klikom na fotografiju, ista se prikazuje uvećana.