Pogledajte nekoliko fotografija sa radionice za osposobljavanje maslinara u Barbanu.
Klikom na fotografiju, ista se prikazuje uvećana.