ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 052/501-500 ili diopter@diopter.hr

 


Naziv programa: Opći poljoprivredni tehničar/ka

Trajanje:  četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: 

Polaznici će;

 • - Kao budući poljoprivredni tehničari dobiti  široka znanja iz poljoprivredne struke ratarstvo, stočarstvo, povrćarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, uzgoj ljekovitog bilja i dr.
 • - Usvojit će znanja o primjeni suvremenih tehnologija u proizvodnji hrane te zaštite bilja.
 • - Naučit će kako se proizvodi kvalitetno vino, prerađevine od voća (voćne rakije i sl.), kako proizvesti kvalitetno povrće ili cvijeće u plasteniku, med te ljekovito bilje
 • - Biti će osposobljeni za vođenje vlastitog obiteljskog gospodarstva

Uvjeti za upis: Minimalno  završena trogodišnja škola
Oblik nastave: Konzultativno – instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Građevinski tehničar/ka

Trajanje:  četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznik će biti osposobljeni da;

 • - surađuje u izradi tehničke dokumentacije za građevine
 • - surađuje u izradi nacrta
 • - surađuje na izradi proračuna
 • - surađuje u vođenju gradilišta
 • - samostalno vodi gradilište manjih građevina sukladno Zakonu o gradnji
 • - ispituje građevne materijale
 • - izrađuje troškovnik
 • - vodi i arhivira dokumentaciju
 • - primjenjuje Zakon o gradnji i ostale propise
 • - komunicira sa svim sudionicima u nastajanju građevine
 • - u radu se pridržava propisa za zaštitu na radu i propisa iz Zakona o gradnji

Uvjeti za upis: Minimalno  završena trogodišnja škola
Oblik nastave: Konzultativno – instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

 Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Ekonomist /ica

Trajanje: Četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta.
Obrazovanjem iz strukovnih predmeta polaznici će steći znanja o ekonomskim kategorijama, pravnim i računovodstvenim zakonima.

Uvjeti za upis: Minimalno  završena trogodišnja škola
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivna

Isprave potrebne za upis:

 • - Za doškolovanje  su  potrebne  sve razredne svjedodžbe i završna svjedodžba trogodišnje srednje škole.
 • - Za prekvalifikaciju su potrebne sve razredne svjedodžbe i završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole.
 • - Domovnica, rodni list.

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Komercijalist / ica

Trajanje: Četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta.
Obrazovanjem iz strukovnih predmeta polaznici će steći stručno-teorijska znanja o poslovanju u trgovini, o osnovnim zakonima i propisima koji reguliraju poslovanje u trgovini u zemlji i inozemstvu, poduzetnička znanja i vještine, kao i organizacijske i komunikacijske vještine.
Polaznik će steći sposobnost kritičkog mišljenja, analitičkog procjenjivanja, vrednovanja i sintetiziranja.

Uvjeti za upis: Minimalna završena trogodišnja škola
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Za doškolovanje  su  potrebne  sve razredne svjedodžbe i završna svjedodžba trogodišnje srednje škole.
 • - Za prekvalifikaciju su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole.
 • - Domovnica, rodni list.

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Tehničar/ka cestovnog prometa

Trajanje: Četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa: Polaznici će se upoznati s proučavanjem i istraživanjem tržišta prometnih usluga, znati će pripremiti i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika, analizirati prijevoz procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja, znati obaviti posao u sklopu otpremničko - špediterske djelatnosti (osiguranje tereta, priprema dokumentacije za carinjenje), obaviti poslove oko osiguranja tereta i putnika, itd.

Uvjeti za upis: Minimalno završena trogodišnja škola
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Za doškolovanje  su  potrebne  sve razredne svjedodžbe i završna svjedodžbu trogodišnje srednje škole.
 • - Za prekvalifikaciju su potrebne sve razredne svjedodžbe i završnu svjedodžbu  završene četverogodišnje srednje škole.
 • - Domovnica, rodni list.

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.