Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Program osposobljavanja za masera u wellness centru

Program u trajanju 200 sati verificiran je od strane MZO-a, a provodi se u obliku redovite ili konzultativno-instruktivne nastave. Teorijski dio nastave izvodi se u prostorijama učilišta, dok se vježbe i praktična nastava, u ukupnom trajanju od 113 sati (28V + 85PN) izvode u kozmetičkom salonu i/ili Wellness Centru. 

Uvjeti upisa

  • Završena srednja škola
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera

Po završetku programa polaznik će znati:

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pediker

Program u trajanju 120 školskih sati provodi se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave provodi se u učilištu, dok se vježbe i praktična nastava (27 + 55 sati) provode u pedikerskom ili kozmetičkom salonu. Osim u salonima pedikeri/ke mogu raditi sa starijim i/ili slabo pokretnim osobama u njihovom domu ili ustanovi u kojoj su smještene.