Naziv programa: Kuhar/ica

Trajanje: trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem  iz strukovni  predmeta polaznici će usvojiti znanja o temeljnim ekonomskim kategorijama u turizmu, stručno-teorijska I praktična  znanja iz organizacije poslovanja u zanimanju kuhar.

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni
Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/ doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te  završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa:  Konobar/ica

Trajanje:  trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz opće obrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem  iz strukovnih predmeta polaznici će usvojiti znanja o temeljnim ekonomskim kategorijama u turizmu, stručno-teorijska
znanja iz organizacije poslovanja u zanimanju konobar.

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

 Za prekvalifikaciju/doškolovanje  su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa:  Pekar/ica

Trajanje:  trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz opće obrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem  iz strukovnih predmeta polaznici će usvojiti znanja  za samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu.Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa I okusa, dobro podnošenje noćnog rada, spremnost na suradnju i odgovornost prema radu.

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

 Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te  završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa:  Slastičar/ica

Trajanje:  trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će naučiti o važnosti zanimanja slastičar, upoznati se sa sa prostorijama, alatom i posuđem koje će koristiti,naučiti kako racionalno upotrebljavati materijale i energiju, naučiti čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi, planirati postupke i tijek rada,upoznati se s vrstama materijala za izradu slatkih i slanih jela, obradom namirnica, načinima i postupcima pripremanja slastica, upoznati propise o radu na siguran način  i znati ih primijeniti, upoznati koji su mogući izvori zagađenja i širenja zaraznih bolesti te kako ih spriječiti, te konačno naučiti  voditi poslove u slastičarskim radionicama u sastavu različitih ugostiteljskih i hotelskih kuća.

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa:  Zidar/ica

Trajanje:  trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će;

 • - Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • - Steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama
 • - Naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu predračuna za pojedine zidarske radove
 • - Usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata
 • - Usvojiti znanje o izradi i postavi armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente
 • - Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama
 • - Steći vještinu žbukanja
 • - Usvojiti znanje i steći vještinu postavljanja izolacija
 • - Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela
 • - Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno – instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

 Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te  završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Prodavač / ica

Trajanje: Trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će usvojiti znanja o važnosti trgovinskog poslovanja i psihologiji prodaje, o područjima poznavanja različitih roba, o ulozi prodavača pri savjetovanju kupaca, o važnosti estetskog uređenja poslovnog prostora,  razviti će  sposobnost za kvalitetan rad u prodavaonici i pripremiti se za daljnje napredovanje u poslu, razviti osjećaj odgovornosti za obavljeni posao i racionalno korištenje vremena, te čuvanje resursa kojima se koristi pri radu, dobiti upute o važnosti osobne i radne higijene,upoznati propise o radu na siguran način i znati ih primijeniti te razviti ekološku svijest.

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno – instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžba završene srednje škole.

 

Naziv programa: Vozač/ica motornog vozila

Trajanje: Trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznik će steći znanja, vještine, navike i sposobnosti za pravilno upravljanje motornim vozilima, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje,  obavljanje sigurnog  prijevoza tereta i putnika.

Uvjeti za upis:

Završena osnovna škola, 15 godina starosti

Za prekvalifikaciju:  završena srednja škola, vozačka dozvola C kategorije ili vozačka dozvola B kategorije, uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije  

Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne:

 • - Sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžba završene srednje škole
 • - Vozačka dozvola