Diopter – otvoreno učilište njeguje ideju cjeloživotnog učenja, kako za svoje polaznike, tako i za svoje djelatnike. Osim toga, aktivni smo u praćenju inovativnih načina predavanja te nastojimo kreirati suvremenu nastavu u skladu s potrebama polaznika. S tom idejom, osmislili smo projekt mobilnosti u sklopu KA1 Erasmus+ programa pod nazivom „Learning Mobility of Individuals“ čiji je cilj bio usavršavanje suradnika u području ICT tehnologija i primjeni u nastavi te pružanje mogućnosti odraslim polaznicima sudjelovanja u programima obrazovanja i cjeloživotnom učenju općenito.

Na aktivnosti mobilnosti sudjelovala je djelatnica učilišta koja je stečena znanja prenijela suradnicima učilišta na radionici održanoj u rujnu 2018. godine. Na strukturiranoj radionici učilo se o upotrebi ICT tehnologija u nastavi i obrazovanju odraslih s ciljem unaprjeđenja provedbe nastave i modernizacije učilišta. S novim tehnologijama pruža se mogućnost aktivnijeg sudjelovanja polaznika, praćenje interaktivne nastave i sveobuhvatno učenje prema kojem je polaznik u središtu procesa obrazovanja.

Mišljenja smo da nove generacije zahtijevaju nove modele poučavanja stoga aktivno radimo na omogućavanju e-learning platforme kojom ćemo osim noviteta u nastavi, omogućiti obrazovanje i osobama s ruralnih područja i područja slabe prometne povezanosti.