Verificirani programi učenja stranih jezika – CEF

Što je CEF? (Common European Framework of Reference for Languages) je zajednički europski referentni okvir za jezike koji jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici verificiranih programa i tečajeva moraju razviti na pojedinom stupnju kako bi određeni jezik mogli koristiti za komuniciranje.

Stupnjevi: Pripremni  A1 , Temeljni A2,  Prijelazni B1, Samostalni B2,  C1 Napredni sustav, C2 Vrsni stupanj.

  Njemački jezik   (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  Engleski jezik   (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  Talijanski jezik   (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  Francuski jezik   (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Polaznici se raspoređuju u grupe u skladu s dobi, potrebama i predznanjem.

Ukupni fond sati programa stranog jezika po navedenim stupnjevima je:

  za stupanj A1 –  Pripremni stupanj   140 nastavnih sati  (2 modula x 70 sati)
  za stupanj A2 – Temeljni stupanj   140 nastavnih sati  (2 modula x 70 sati)
  za stupanj B1 – Prijelazni stupanj   280 nastavnih sati (4 modula x 70 sati)
  za stupanj B2 – Samostalni stupanj   140 nastavnih sati (2 modula x 70 sati)
  za stupanj C1 – Napredni stupanj   280 nastavnih sati (4 modula x 70 sati)
  za stupanj C2 – Vrsni stupanj   140 nastavnih sati  (2 modula x 70 sati)

Izvođenje programa učenja stranih jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module.
Trajanje programa za jedan modul, zajedno s provjerama i ispitima je 70 nastavnih sati. Program svakog pojedinog stupnja nadovezuje se na prethodni stupanj.

U obrazovnoj skupini programa učenja stranih jezika ima najviše 15 polaznika. Nastava je učinkovito planirana i organizirana, s jasnim pedagoškim pristupom, tako da su polaznicima jasni ciljevi učenja.