U sklopu projekta ''S nama na zelenu granu'', Pučko otvoreno učilište Umag i DIOPTER - otvoreno učilište Pula provoditi će program osposobljavanja za poslove sortiranja i recikliranja otpada. Program, u ukupnom trajanju od 120 sati, započinje u rujnu, a realizirati će se u Umagu i u Puli. Uvjeti upisa u program su završeno minimalna osnovna škola, a prednost pri upisu će imati nezaposlene i dugotrajno nezaposlene osobe.

Prijave su otvorene do 01.09.2016.

EDUKACIJA JE BESPLATNA ZA PRVU GENERACIJU POLAZNIKA U SKLOPU PROJEKTA!

Više informacija može se dobiti u Učilištima Umag (tel. 052/720-370) i Diopter Pula (tel. 052/501-500).