U razdoblju od 11. do 13. svibnja 2016. godine održan je prvi ciklus radionica "Karijerno savjetovanje". Na radionicama su uz naše djelatnike sudjelovali i djelatnici Učilišta Studium, POU Labin, Narodnog učilišta Rijeka, POU Vodnjan i Instituta za razvoj tržišta rada. Na radionicama se učilo o komunikaciji (načini i stilovi komunikacije, aktivno slušanje i usklađivanje verbalne i neverbalne komunikacije), upravljanju ciljevima i planiranju te emocionalnoj inteligenciji. Polaznici su dobili znanja o tome kako savjetovati potencijalne korisnike u svezi razvoja njihove karijere. 

Radionica je organiziranu u sklopu EU projekta Eko je fora,  kojem je, između ostalog, cilj razviti standard zanimanja Ekološki poljoprivrednik, te provesti besplatne edukacija za 40 polaznika. I dalje će se provoditi niz radionica i edukacija da bi se pojačai kapaciteti učilišta.

Više o samom projektu možete pročitati OVDJE.