Polaznici edukacije Moderni trendovi u kuharstvu koja se održava u sklopu EU projekta Inova započeli su sa praktičnim dijelom nastave.