Obaviještavamo Vas da u suradnji sa POU Vodnjan organiziramo Tečaj za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida koji će se održati 23.02., 24.02. i 25.02. u prostorijama POU Vodnjan. Ranije prijave su obvezne radi ograničenog broja polaznika.