U sklopu promotivne kampanje koju smo imali pri upisima za školsku godinu 2015/2016. dodijelili smo našim polaznicima četverogodišnjih programa tablete na dar.