Pogledajte nekoliko fotografija sa završnog ispita za zanimanje Slastičar/ka.
Klikom na fotografiju, ista se prikazuje uvećana