Pogledajte nekoliko fotografija sa radionice osposobljavanja maslinara u Buzetu.
Klikom na fotografiju, ista se prikazuje uvećana